Main Menu

Wednesday, July 11th, 2018

 

જોરાવરનગર SC-ST ગુન્હાના નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી જોરાવરનગર પોલીસ

પોલીસ અધિક્ષક શ્રી દિપકકુમર તથા ઇન્ચાર્જ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી સુરેન્દ્રનગર ડિવિઝન સી.એમ. વસાવા સાહેબ તથા  નાયબ અધિક્ષક સાહેબ SC – ST સેલ સુરેન્દ્રનગર પવાર સાહેબ ના માર્ગદર્શન અને સૂચનાથી જોરાવરનગર પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગુ.ર. નં. 64 / 2018 ઇ.પી.કો. કલમ 323, 324, 325, 504, 506 (2), 452, 114, તથા જી.પી.એકટ કલમ 135, તથા SC – ST, સુધારા અધિનિયમ 2015 ની કલમ 3 (1) RS. તથા 3(2), (5-એ) મુજબના કામે નાસતા ફરતા આરોપી પૈકી આરોપી સુરેશભાઈ કરશનભાઇ ભરવાડ, રહે, રેલવે પાટા પાછળ, ખારાકુવા, તા. વઢવાણ વાળા આજરોજ તેઓના રહેણાક મકાનેRead More